POP singer male

Deepak Bajracharya

Song: #Man Magan

Kamal Khatri

Song: #Pahilo Maya

Sanjib Parajuli

Song: #Karke Najar