Modern singer female

ANJU PANTA

Song: #Chhutyau Bhane

MELINA RAI

Song: #Gaunki gori

RITA KC

Song: #Mutu Chudinchha Vanne

SIRJANA KHATRI

Song: #Lahure Maya

TIKA PRASAIN

Song: #Nai Malai Thaha Chhaina