Best actor supporting role female

ANU SHAH

Movie: #KANCHHI

ASHISMA NAKARMI

Movie: #Sanrakshan

BARSHA RAUT

Movie: #Chhakka Panja 2

KEKI ADHIKARI

Movie: #Aishwarya

PRIYANKA KARKI

Movie: #Lilly Billy