Best actor female

NITA DHUNGANA

Movie: #PANCHAYAT

PUJA SHARMA

Movie: #MA YASTO GEET GAUCHU

SAMRAGEE RL SHAH

Movie: #A MERO HAJUR 2

SHILPA POKHREL

Movie: #Magalam

SWETA KHADKA

Movie: #KANCHHI